Nabídka služeb

Webové aplikace na míru

 • Návrh a kompletní tvorba webové aplikace na míru klientovi

  • Ať už potřebujete systém na správu zakázek, či interní systém pro provoz mlékárny.

 • Návrh a vytvoření databázových systémů

 • Návrh a implementace infrastruktury vhodné pro vaši aplikaci

Webové prezentace na míru

 • Vytvoření webových stránek podle dodaného grafického návrhu

Údržba stávajících webových aplikací

 • Opravy chyb

 • Rozšiřování funkcionality

 • Bezpečnostní aktualizace

 • Optimalizace

Konzultace a poradenství v oblasti webových aplikací

 • Volba vhodné webové technologie

 • Volba vhodné infrastruktury a poskytovatele služeb

 • Konzultace při vývoji aplikací

Správa webových aplikací

 • Umístění aplikací na webhosting

 • Dohled nad během aplikací

  • Kontrola funkčnosti

  • Kontrola logů

  • Správa databáze

 • Instalace linuxových serverů

  • Základní konfigurace webserveru a vybraných aplikací

  • Zajištění aktualizace systému